Select Page

Opći uvjeti poslovanja

S1. OPĆE ODREDBE UVJETA PRODAJE                                                                            OPCI-UVIJETI-POSLOVANJA                                                                        

 

Nositelj svih prava na internet stranici CUTECOLOR.HR je trgovačko društvo Cute Color d.o.o. (dalje u tekstu: Cute Color). Cute Color putem navedene stranice pruža uslugu prodaje putem svog servisa – Cute Color Webshop-a (dalje u tekstu: Cute Color). Korištenjem usluge Cute Color Webshop-a i svih pridruženih stranica i servisa na cutecolor.hr domeni smatra se da su potrošači u svakom trenutku upoznati s ovim Uvjetima prodaje (dalje u tekstu: Uvjeti), te da ih u cijelosti razumiju i prihvaćaju. Ovi Uvjeti primjenjuju se na prava i obveze koja se odnose na kupnju proizvoda ili usluga putem Cute Color Webshop-a te prava i obveze koje proizlaze iz sklapanja Ugovora o prodaji na daljinu (dalje u tekstu: Ugovor) između potrošača kao krajnjeg kupca i Cute Color Webshop-a, smatraju se sastavnim dijelom takvih ugovora.

Pružatelj usluge internet prodaje putem Cute Color Webshop-a je Cute Color d.o.o., 43.istarske divizije 60, 52440 Poreč, OIB: 68821780803

Službeni jezik internet stranice je hrvatski jezik.

Korisnike upućujemo da se prije kupnje upoznaju sa ovim Uvjetima te da iste redovito provjeravaju, kako bi bili upoznati sa svim vašim pravima i obvezama.

Cute Color d.o.o. pridržava pravo izmjene ovih Uvjeta u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Cute Color pridržava pravo ukidanja usluge i promjene sadržaja kao i ostalih usluga i podstranica koje su sastavni dio Cute Color Webshop-a u svako doba bez obaveze prethodne najave te neće biti odgovoran ni za kakve moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim internet stranicama.

Cute Color pridržava pravo promjene, ograničenja ili prestanak pružanja usluge Cute Color Webshop-a u svako doba bez obaveze prethodne najave, uključivo i djelomično ili može u potpunosti ograničiti pristup kao i pružanje određenih usluga korisnicima koji krše odredbe ovih Uvjeta te Općih uvjeta korištenja.

Korištenje usluga Cute Color Webshop-a odobrava se isključivo punoljetnim osobama. Uporaba i korištenje Cute Color od strane djece ili maloljetnih osoba nije dozvoljena, te su roditelji i/ili skrbnici dužni o tome voditi računa, u protivnom preuzimaju sva prava i obveze nastale takvim korištenjem, a Cute Color ne odgovara za eventualne posljedice takvog korištenja.

Kupljeni proizvodi koriste se na vlastitu odgovornost i isti se ne mogu smatrati zamjenom za liječničku ili nutricionističku terapiju.

Cute Color se u potpunosti odriče bilo kakve odgovornosti za točnost i/ili potpunost svih informacija i sadržaja koji se nalaze na cutecolor.hr. Cute Color zadržava pravo pogreške u opisu i slici proizvoda.

NAPOMENA:

Slike proizvoda na Cute Color Webshop-a su ilustrativne prirode. Slika koja ilustrira proizvod na internetskoj stranici cutecolor.hr ne mora u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu i sadržaju proizvoda te kupac takve prozvode ne može reklamirati s te osnove.
Cute Color će nastojati na web stranicama cutecolor.hr objavljivati točne i aktualne podatke, ali ne preuzima odgovornost za točnost i potpunost istih.

 2. UVJETI PRODAJE

I) Sklapanje i raskid ugovora o prodaji

Ovi Uvjeti kao i pojedini uvjeti prodaje naznačeni uz informacije o određenim proizvodima predstavljaju ponudu Cute Color za sklapanje Ugovora te korisnik kao kupac svojom registracijom, zaključivanjem narudžbe ili na drugi način utvrđen ovim Uvjetima iste prihvaća čime se smatra da je zaključen Ugovor između korisnika i Cute Color, a prema uvjetima prodaje navedenim u ovim Uvjetima.

Predmet i komercijalna svrha Ugovora je kupnja odabranog proizvoda ili usluge putem Cute Color webshopa uz plaćanje odgovarajuće naknade – cijene toga proizvoda ili usluge. Ugovor se zaključuje sredstvima daljinske komunikacije (Ugovor sklopljen na daljinu) i to putem: tiskanih promidžbenih poruka s narudžbenicom, telefona s ljudskim posredovanjem i bez njega te Interneta.

Ugovor stupa na snagu i obvezuje od trenutka kada korisnik prihvati ponudu Cute Color na jedan od slijedećih načina:

 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao registrirani korisnik Cute Color webshopa,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe kao gost korisnik Cute Color webshopa,
 • odabirom plaćanja i dovršenjem narudžbe putem 052 561 192  telefonske linije.

a) U postupku registracije ili kreiranja korisničkog računa, korisnik je obvezan odabrati naziv ili ime pod kojim će ostvarivati usluge i odabrati sigurnosnu zaporku te dostaviti valjanu e-mail adresu. Svi podaci potrebni za registraciju ili kreiranje korisničkog računa moraju biti istiniti pri čemu je izričito zabranjeno korištenje ili uporaba tuđih podataka.

b) Prilikom registracije, ukoliko se želite registrirati putem Facebook računa te želite komentirati i aktivno sudjelovati na našem Facebook profilu, Cute Color webshop će koristiti vaše puno ime tj. vaš Facebook račun.

c) Registracija ili korisnički račun kreiraju se samo za jednu osobu i nije dozvoljeno priopćavati podatke o registraciji ili korisničkom računu trećim osobama. Korisnik je obvezan čuvati podatke o svojoj sigurnosnoj zaporci i korisničkom računu. Nije dozvoljena uporaba tuđe registracije ili korisničkog računa.

d) Za kršenje odredbi Uvjeta iz ovog poglavlja, Cute Color zadržava pravo, prema slobodnoj ocjeni, ugasiti registraciju ili korisnički račun korisnika, bez obveze naknade korisniku bilo kakvog troška ili štete.

e) Registracijom (koja uključuje plaćanje usluge) smatra se da je sklopljen Ugovor između Cute Color i korisnika kao kupca.

f) Ugovor stupa na snagu po izvršenoj registraciji korisnika, odnosno od dana kada korisnik prihvati ponudu za sklapanje takvog Ugovora.

g) Povodom sklapanja Ugovora, korisniku će biti dostavljeni: potvrda o sklopljenom Ugovoru, odnosno predugovorna obavijest iz članka 57. st. 1. Zakona o zaštiti potrošača (Narodne novine, br. 41/2014), ovi Uvjeti te obavijest o pravu korisnika na jednostrani raskid Ugovora s obrascem za jednostrani raskid Ugovora iz članka 61. st. 1. i 2. Zakona o zaštiti potrošača.

h) Korisnik može jednostrano raskinuti Ugovor u roku od 14 (četrnaest) dana bez navođenja razloga. Korisnik nema pravo na jednostrani raskid Ugovora:

– ako mu je usluga u potpunosti ispunjena, a ispunjenje je započelo uz njegov izričit prethodni pristanak te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid Ugovora ako mu usluga bude potpuno ispunjena,

– ako je predmet Ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave,

– ako je predmet Ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo pomiješana s drugim stvarima,

Da bi korisnik mogao ostvariti pravo na jednostrani raskid Ugovora, mora obavijestiti Cute Color d.o.o. o svojoj odluci o jednostranom raskidu Ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom (na Cute Color webshop,Cute Color d.o.o., 43.istarske divizije 60, 52440 Poreč) ili elektroničkom poštom na reklamacije@cutecolor.hr , u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a može koristiti i navedeni pisani obrazac za jednostrani raskid Ugovora.

Također, Obrazac za jednostrani raskid Ugovora koji se nalazi na https://www.cutecolor.hr/wp-content/uploads/2019/11/Obrazac-za-jednostrani-raskid-ugovora-sklopljenog-na-daljinu.pdf korisnik može elektronički ispuniti i poslati u kojem će mu slučaju Cute Color bez odgađanja dostaviti potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu Ugovora elektroničkom poštom.

Rok za jednostrani raskid Ugovora iznosi 14 (četrnaest) dana od dana kada je korisniku ili trećoj osobi koju je korisnik odredio, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet Ugovora predana u posjed, odnosno u slučaju usluge, od sklapanja Ugovora.

Ako korisnik jednostrano raskine Ugovor, izvršit će mu se povrat novca koji je od njega primljen, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada Cute Color, odnosno Cute Color  zaprimi korisnikovu odluku o jednostranom raskidu Ugovora, osim ukoliko je korisnik odabrao drugu vrstu isporuke, a koja nije najjeftinija standardna isporuka koja je ponuđena. Povrat novca bit će izvršen isključivo na transakcijski račun kupca. U slučaju da korisnik pristaje na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosi nikakve troškove u odnosu na povrat. Povrat novca Cute Color može izvršiti tek nakon što mu roba bude vraćena ili nakon što mu bude dostavljen dokaz da je roba poslana nazad.

Korisnik je dužan robu predati ili je poslati na adresu Cute Color d.o.o. (Cute Color), 43.istarske divizije 60, 52440 Poreč,  bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 (četrnaest) dana od dana kada je Cute Color, odnosno Cute Color webshop, uputio svoju odluku o jednostranom raskidu Ugovora. Izravne troškove povrata robe korisnik mora snositi sam.Korisnik se moli da prije raskida Ugovora nazove na broj telefona 052 561 192  ili se javi na info@cutecolor.hr kako bi mu bio objašnjen postupak vraćanja robe.

Korisnik je odgovoran za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Ako je na zahtjev korisnika izvršavanje usluge započelo tijekom roka za jednostrani raskid Ugovora, korisnik je dužan platiti Cute Color d.o.o. iznos koji je razmjeran onom što je isporučeno do trenutka kada je korisnik obavijestio Cute Color d.o.o. o jednostranom raskidu Ugovora.

Link za preuzimanje OBRASCA za jednostrani raskid ugovora

II) Uvjeti i postupak kupnje

Glavne karakteristike proizvoda, način uporabe, cijene, posebne akcije i pogodnosti, načini plaćanja i dostave odnose se na one koji su važeći u trenutku zaključene narudžbe. Navedeni podaci će biti naznačeni uz svaki proizvod.

Cijena proizvoda, u koju je uključen iznos PDV-a i trošak dostave, vidljivi su u košarici za kupnju prije zaključenja narudžbe. Trošak dostave može biti vidljiv još i na nekim drugim dijelovima stranice. Sve informacije o potvrdi kupnje temeljem elektronske narudžbe dostavit će se na adresu elektroničke pošte kupca navedenu u postupku registracije/narudžbe ili u košarici za kupnju pri unosu podataka prilikom zaključivanja narudžbe. Sve cijene su izražene u Eurima (EUR). U sve cijene je uračunat PDV.

Ukoliko kupac ne zaprimi obavijest o potvrdi narudžbe, postoji mogućnost da je pogrešno unio adresu svoje elektronske pošte. U tom slučaju molimo kupca da nas kontaktira na: info@cutecolor.hr ili na telefonski broj 052 561 192 kako bi naša služba za korisnike provjerila je li narudžba zaprimljena. Ukoliko niste sigurni kako izvršiti kupnju, slobodno nas nazovite na broj 052 561 192 i pomoći ćemo vam ispuniti košaricu.

III) Dostava i uvjeti dostave

 • trošak dostave obračunava se automatski prilikom kupnje proizvoda i izdaje vam se račun na kojem se nalazi cijena kupljenih proizvoda i cijena dostave
 • trošak dostave bit će iskazan u košarici uz cijenu proizvoda
 • trošak dostave na području Republike Hrvatske za uplate primljene direktno na račun Cute Color, te plaćanje karticama iznosi 4,99 EUR bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
 • trošak dostave na području Republike Hrvatske za za plaćanje pouzećem iznosi  5,6 EUR , bez obzira na težinu, volumen ili adresu kupca
 • trošak dostave za zemlje EU iznosi 115 kn za pakete do 2 kg težine
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području cijele Hrvatske je do 30  dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom, personaliziranih proizvoda i/ ili proizvoda na rezervaciji, a isporuka će uslijediti najkasnije u zakonskom roku od 30 dana
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na području EU je 30 radnih dana od dana zaključene narudžbe, izuzev proizvoda s posebnom napomenom, personaliziranih proizvoda i/ ili proizvoda na rezervaciji, a isporuka će uslijediti najkasnije u zakonskom roku od 30 dana
 • ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke robe zbog toga što proizvod nemamo na zalihi ili ga više ne možemo naručiti, dužni smo kupca pismeno obavijestiti, a kupac ima pravo odustati od narudžbe/ ugovora ili pristati na naknadi rok isporuke.
 • sve naručene artikle nastojat ćemo isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, zadržavamo pravo isporuke u više pošiljki.
 • rok isporuke proizvoda, kod kojih je navedeno da se nalaze na zalihi, na hrvatske otoke je do 30 radnih dana
 • u slučaju promjene roka dostave ili bilo koje druge važne okolnosti za izvršenje narudžbe, kupca će o tome odmah obavijestiti naša služba za korisnike

IV) Reklamacije i prigovori

Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu/dostavi ne oštete. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati. Kupac je dužan prilikom preuzimanja pregledati pakiranje pošiljke. Ukoliko pakiranje pošiljke ima vidljivih oštećenja/nedostataka, preporučujemo da kupac odbije primitak iste jer postoji mogućnost da je proizvod unutar takvog pakiranja oštećen. Odbijanjem primitka, dostavna služba će pošiljku vratiti Cute Color Webshop-u, uz napomenu da pošiljka sadrži nedostatak.

Reklamacije vezane za nedostatke proizvoda te svi ostali prigovori mogu se izjaviti u pisanoj formi putem elektroničke ili obične pošte te usmeno putem telefona:

 • na broj telefona: 052 561 192,
 • na e-mail adresu: reklamacije@cutecolor.hr,
 • na adresu: Cute Color d.o.o., 43.istarske divizije 60, 52440 Poreč.

U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. Ukoliko se radi o oštećenju i/ili neispravnosti isporučene robe, kupac treba poslati fotografiju navedene reklamacije kako bi se ista uvažila na temelju fizičkog dokaza. Cute Color vrši prikup reklamirane oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom trošku, ukoliko se utvrdi da je reklamacija opravdana te da kupac nije utjecao na neispravnost, oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe. U slučaju opravdane reklamacije trošak zamjene proizvoda s novim u cijelosti snosi Cute Color Webshop.

U slučaju spora oko opravdanosti reklamacije i/ili načina na koji je proizvod vraćen (proizvod mora biti nekorišten, u nepromijenjenoj količini te u originalnoj ambalaži, uz predočen originalan račun i jamstvo, ukoliko postoji) proizvod će se dati na vještačenje vještaku ili stručnoj pravnoj osobi. U slučaju da se vještačenjem utvrdi opravdanost reklamacije, sav trošak zamjene proizvoda snosi Cute Color Webshop, a u slučaju neopravdane reklamacije trošak će snositi kupac.

logo-commission  Za alternativno, vansudsko rješavanje eventualnih sporova, u slučajevima kada su iscrpljeni svi načini rješavanja spora između kupca i Cute Color, kupac se može obratiti tijelu Europske komisije ADR (Alternative dispute resolution). Platforma za rješavanje sporova nalazi se na poveznici: EUROPSKA PLATFORMA ZA RJEŠAVANJE ONLINE SPOROVA

V) Jamstvo za ispravnost prodanih proizvoda i servis

Proizvodi za koje dajemo jamstvo u skladu sa zakonom i jamstvom određenim od strane proizvođača imaju jamstveni list. Pravo na korištenja jamstva ostvaruje se uz predočenje računa i jamstvenog lista. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Datum izdavanja računa je datum početka aktiviranja jamstva. Uz opis proizvoda nalazi se podatak na koji period je osigurano jamstvo za određeni proizvod.

Jamstvo vrijedi 2 godine, a sukladno direktivama EU i Zakona o obveznim odnosima RH, Cute Color odgovara za materijalne nedostatke proizvoda, kao i za očigledne nesukladnosti koje nastanu unutar roka od 2 godine od isporuke robe.

U slučaju izdavanja jamstvenog lista kojim proizvođač jamči ispravnost proizvoda u tijeku određenog vremena, kupac može, ako proizvod nije ispravan zahtijevati da se taj proizvod u razumnom roku popravi, ili da mu se umjesto popravka preda drugi takav ispravan proizvod. Ukoliko za vrijeme trajanja jamstvenog roka nastupi neispravnost proizvoda isti se dostavlja u ovlašteni servis naveden u jamstvenom listu.

Pravo na korištenje jamstva ostvaruje se isključivo uz predočenje računa. Kupac je dužan čuvati jamstveni list i račun. Neispravnost proizvoda nastala kao posljedica nepravilnog korištenja i/ili nepostupanja u skladu s uputama nije osigurana jamstvom. Servisiranje i prodaja zamjenskih dijelova za kupljeni proizvod osigurana je putem ovlaštenih servisera navedenih u jamstvenom listu.

VI) Način i postupak plaćanja

Plaćanje cijene proizvoda i troškova dostave može se izvršiti na jedan od sljedećih načina:

a) Plaćanje općom uplatnicom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati uplatom putem opće uplatnice u svim poslovnicama banaka, FINA-e ili uredima Hrvatske pošte. Nakon potvrde narudžbe, Cute Color prosljeđuje e-mailom podatke potrebne za plaćanje općom uplatnicom. Sve podatke je potrebno točno upisati u opću uplatnicu i izvršiti uplatu u roku.

b) Plaćanje internet bankarstvom. Proizvodi za koje je zaključena narudžba mogu se plaćati putem internet bankarstva bilo koje banke u kojoj je otvorena mogućnost takvog načina plaćanja. Nakon potvrde narudžbe, Cute Color prosljeđuje e-mailom sve potrebne podatke za izvršenje plaćanja.

c) Plaćanje predračunom (samo za pravne osobe). Pravne osobe imaju mogućnost plaćanja predračunom. Nakon potvrde narudžbe, Cute Color na e-mail adresu kupca dostavlja predračun. Nakon primitka uplate u skladu s predračunom pokreće se postupak isporuke.

d) Plaćanje gotovinom – pouzećem. Prilikom preuzimanja pošiljke dostavljaču se plaća cjelokupni iznos naznačen u računu uključujući i trošak dostave.

e) Plaćanje bankovnim karticama putem Pay Pal servisa. Jednokratno plaćanje karticama Visa, Mastercard, American Express i Discover karticom. Iznos će na bankovnom izvodu kupca biti iskazan u EUR-ima.

f) Plaćanje bankovnim karticama jednokratno ili obročno do 12 rata bez naknade i kamate.

3. ZAŠTITA PODATAKA PRI KUPNJI

POLITIKA PRIVATNOSTI

UPRAVLJANJE COOKIE-IMA

Cute Color je je sukladno čl. 18a Zakona o zaštiti osobnih podataka (“Narodne novine” br. 106/12) imenovao povjerenika za zaštitu osobnih podataka:

Kontakt podaci službenika za zaštitu osobnih podataka:

CUTE COLOR D.O.O.

TEL:052 561 192

E-MAIL: info@cutecolor.hr

4. KOMUNIKACIJA CUTE COLOR S KORISNICIMA

Registracijom dajete suglasnost da vas Cute Color u svrhu promocije usluge i proizvoda može putem elektroničke pošte obavještavati o promjenama ili dodavanja sadržaja stranicama, popustima, akcijama, proizvodima ili promjeni načina pružanja usluge. Korisnik može u svakom trenutku opozvati navedenu suglasnost.

 

Ovi Opći uvjeti poslovanja su ažurirani 23. svibnja 2024. godine, u 13:18 h.

0
Prazna košarica